وکیل کیفری علائم تجاری

وکیل کیفری علائم تجاری

پیگیری و هدایت دعاوی مرتبط با علائم تجاری از جمله دعاوی پیچیده و تخصصی محسوب می شود‌. به طور کلی با گسترش روابط تجاری و روابط گسترده ی شرکت ها و موسسات تجاری بزرگ ثبت علامت تجاری به عنوان شهرت حرفه ای یک تجارت بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت با علامت تجاری مالک علامت … ادامه مطلب