تنظیم اوراق قضایی

تنظیم اوراق قضاییدر این صفحه شما می توانید اوراق قضایی خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید …

خدمات اوراق قضایی

تنظیم شکوائیه

اگر نیاز به تنظیم اختصاصی شکوائیه دارید ، درخواست خود را برای تیم وکلای موسسه حقوقی صدرا ارسال نمایید .

تنظیم لایحه

اگر نیاز به تنظیم اختصاصی لایحه دارید ، درخواست خود را برای تیم وکلای موسسه حقوقی صدرا ارسال نمایید .

تنظیم اظهارنامه

اگر نیاز به تنظیم اختصاصی اظهارنامه دارید ، درخواست خود را برای تیم وکلای موسسه حقوقی صدرا ارسال نمایید .

تنظیم دادخواست

اگر نیاز به تنظیم اختصاصی دادخواست دارید ، درخواست خود را برای تیم وکلای موسسه حقوقی صدرا ارسال نمایید .

[iphorm id=”1″ name=”تنظیم اوراق قضایی”]

مراحل تنظیم شکوائیه در موسسه حقوقی صدرا

  • ارسال در خواست تنظیم
  • بررسی در خواست توسط تیم موسسه
  • اعلام زمان و هزینه درخواست توسط تیم موسسه
  • پرداخت هزینه و ارسال مدارک مورد نیاز
  • شروع کار تنظیم اوراق قضایی توسط تیم موسسه
  • ارسال نسخه اولیه قرارداد در زمان مشخص
  • ارسال پیشنهاد شما و نظردهی درباره نسخه اولیه
  • اعمال نظر توسط تیم حقوقی موسسه
  • ارائه نسخه نهایی