وکیل کیفری علائم تجاری

پیگیری و هدایت دعاوی مرتبط با علائم تجاری از جمله دعاوی پیچیده و تخصصی محسوب می شود‌. به طور کلی با گسترش روابط تجاری و روابط گسترده ی شرکت ها و موسسات تجاری بزرگ ثبت علامت تجاری به عنوان شهرت حرفه ای یک تجارت بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت با علامت تجاری مالک علامت تجاری برای فعالیت تجاری خویش کسب اعتبار و شهرت می کند.با توجه به اهمیت مسائل مرتبط با علائم تجاری، قانون گذار در قوانین و مقررات مختلف به حمایت از دارندگان و مالکان علائم تجاری پرداخته است و به راحتی اجازه نقض حقوق این اشخاص را نمی دهد. دعاوی مرتبط با علائم تجاری که در گرایش تخصصی حقوق مالکیت فکری قرار دارد، بسیار متعدد و رایج می باشند و با توجه به تشریفات خاص قانونی در هر یک از دعاوی مرتبط با علائم تجاری، پیگیری این دسته از دعاوی توسط اشخاص و بدون مشورت با وکیل مجرب حقیقتا امکان پذیر نیست.برخی از دعاوی مرتبط با علائم تجاری در زیر مجموعه دعاوی کیفری قرار دارند و در حقیقت قانون گذار با پیش بینی مواد مختلف قانونی در پی حمایت از حقوق مالکان علامت تجاری می باشد. اگر قصد آشنایی بیشتر با انواع دعاوی کیفری مرتبط با علائم تجاری و وظیفه وکیل کیفری علائم تجاری را دارید، پیشنهاد می کنیم نوشتار پیش رو را حتما مطالعه نمایید.

دعاوی کیفری علائم تجاری

نقض حقوق دارندگان علائم تجاری و سوء استفاده از آن در نظر قوانین و مقررات مربوطه جرم تلقی می شود و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.

به طور کلی منظور از دعاوی کیفری آن دسته از دعاوی است که در ارتباط با مسئله ی جرم و مجازات قرار دارد و طبیعتا در بحث دعاوی کیفری مرتبط با علائم تجاری به دنبال آن دسته از اقدامات مجرمانه در خصوص نقض حقوق علائم تجاری و طرح شکایت کیفری نزد مرجع صالح کیفری هستیم.

در قوانین و مقررات مربوطه در مواجهه با مسئله ی مجازات نقض کنندگان حقوق مربوط به علائم تجاری با مواد منسجم قانونی مواجه نیستیم و به طور پراکنده به این مسئله پرداخته شده است. بنابراین دعاوی کیفری مرتبط با علائم تجاری از جمله دعاوی فنی و تخصصی است و توصیه می کنیم در خصوص آن با وکیل کیفری علائم تجاری مشورت نمایید.

وکیل کیفری کیست

مجازات نقض حقوق علائم تجاری

در بررسی مواد قانونی و مجازات های مرتبط با علائم تجاری، ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری مصوب ۱۳۸۶ یکی از مواد قانونی مهم در این زمینه است.طبق این ماده؛استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.

 همچنین؛ مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد.

در ماده ۶۱ همین قانون؛ در صورت ارتکاب هر یک از موارد ذکر شده در بالا برای مرتکب مجازات جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها در نظر گرفته شده است.

با گسترش خدمات الکترونیک نقض حقوق دارندگان علائم تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی نیز جرم دانسته شده است. بر این اساس و طبق ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ نمایش و استفاده بر خط و آنلاین علائم تجاری که موجب فریب شخص به اصالت کالا و خدمات شود دارای مجازات خواهد بود و طبق ماده ۷۶ این قانون؛ متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از‌ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال محکوم ‌خواهند شد.

همچنین جعل علامت تجاری با توجه به مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات دارای مجازات قانونی می باشد.در این خصوص می توان به ماده ۵۲۹ این قانون اشاره کرد که مجازات سه ماه تا دو سال حبس به همراه جبران خسارت را برای مرتکب در پی دارد.

بنابراین همان طور که ملاحظه می شود نقض حقوق دارندگان علائم تجاری به شیوه های مختلف جرم دانسته شده است. طبیعتا آشنایی با این دسته از مقررات و رویه ی دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی علائم تجاری مسئله ای است که وکیل کیفری علائم تجاری به آن احاطه و اشراف کامل دارد و می تواند شما را در این خصوص یاری کند.

وکیل کیفری علائم تجاری

با بررسی دایره جرایم و مجازات های مرتبط با دعاوی علائم تجاری،نقش و وظیفه وکیل کیفری علائم تجاری مشخص می شود. لازم است توجه داشته باشید که حیطه وکالت نیز مانند سایر مشاغل تخصصی دارای گرایش و حوزه های تخصصی است که طبیعتا وکیل مجرب در همان حوزه می تواند دعوای شما را به سرانجام برساند.

در این میان با توجه به تخصصی بودن مسائل و دعاوی علائم تجاری و سایر دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری لازم است از یک وکیل متخصص و با تجربه کمک بخواهید. در حقیقت دعوای علائم تجاری می تواند یک دعوای چند بعدی باشد. در مواردی ممکن است در خصوص ثبت، توقیف یا ابطال علامت تجاری دچار مشکل شده باشید که طبیعتا وکیل حقوقی علائم تجاری به طرح دعوای حقوقی و حل چالش حقوقی شما می پردازد.

اما در مواردی ممکن است از شخصی به جهت سوء استفاده و نقض حقوق علامت تجاری شکایت داشته باشید. طبیعتا در این حالت با یک پرونده ی کیفری تخصصی مواجه هستید و وکیل کیفری علائم تجاری کمک رسان شما خواهد بود.

مشاوره کیفری علائم تجاری

ارائه ی خدمات مشاوره کیفری و مشورت با وکیل کیفری علائم تجاری امروزه به شیوه های مختلف حضوری، تلفنی و آنلاین دنبال می شود. طبیعتا بهره گیری از روش مشاوره کیفری آنلاین به لحاظ صرفه جویی در زمان و هزینه روشی مقرون به صرفه است.

با بهره گیری از مشاوره کیفری علائم تجاری می توانید از یک مشاوره تخصصی در زمینه ی نحوه ی طرح شکایت کیفری و مرجع صالح برای طرح دعوا بهره گیرید.

نتیجه گیری

دعاوی مرتبط با علائم تجاری از جمله گرایش های مربوط به حقوق مالکیت فکری می باشد. قانون گذار به شیوه های مختلف نقض و سوء استفاده از حقوق دارندگان علائم تجاری را جرم دانسته است و برای مرتکبین مجازات قانونی تعیین کرده است.

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به دعاوی کیفری علائم تجاری و نحوه ی طرح شکایت کیفری در مرجع قضایی کیفری صالح، امری تخصصی و نیازمند رعایت تشریفات خاص قانونی است. لذا توصیه می کنیم برای طرح دعاوی کیفری مرتبط با علائم تجاری، با وکیل کیفری علائم تجاری موسسه حقوقی صدرا در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید